De nya planerna för Korsvägen

Det har kommit in mängder av synpunkter till stadsutvecklingsprogrammet för området runt Korsvägen som kommer påbörjas om 10-20 år. Totalt är det ett 20 tal myndigheter, företag, institutioner och privatpersoner som har varit med och tyckt till. Vi tycker det är riktigt bra att vi alla får chansen att vara med och tycka till om arbetet i staden. ”Jag är nöjd med att svaren hjälper oss framåt i arbetet, vad som är viktigare att gå vidare med” sa Viveca Risberg som är projektledare på stadsbyggnadskontoret. Hela förslaget går ut på att minska biltrafiken med hälften, att Örgrytevägen görs om till en grön stadsgata tillsammans med några nybyggda hus samt några högre kontorshus mellan E6 och Mölndalsån som kan komma att dämpa ljudet från motorvägen.

Liseberg var dock lite kritiska på att ett höghus skulle byggas vid Västlänkens uppgång då det kommer att skugga korsvägen men huset har nu justerats ner till tre våningar. Trafikverket var också lite tveksamma om det kommer stanna tåg utanför Lisebergs station när Västerlänken är byggd. Det beror till största delen på om tågbolagen tycker det är värt att stanna där. Troligtvis kommer den stanna för av och på stigningar dock är ingen bestämt ännu då detta skulle påbörjas om cirka 10 år.

GBbArbetssättet med stadsutvecklingsprogramet är nytt för Göteborg och togs fram under 2014. Länsstyrelsen och Göteborgsregionen är mycket positiva till arbetssättet.

”Det är modernt, nyskapande och modigt sätt att hantera en annars relativt statisk form som över tid riskerar att få en mer hämmande än utvecklande funktion”. Skrev Göteborgsregionen.

Vad tycker ni om detta arbete? Planerna är redan i fullgång med det kommer dröja minst 10 år tills det står klart men vi ser detta mycket positivt och speciellt att Örgrytevägen ska bli grönare tror vi kommer bli riktigt trevligt.