Kort historia om Kronhuset

Kronhuset i Västra Nordstan utgör en historisk miljö mitt i det annars livliga Göteborg. Kronhuset har en alldeles egen historia att berätta , som Göteborgs äldsta profana byggnad som blev klar år 1654. Profanan är äldst förutom några fåtal medeltida kyrkor. Från allra första början var Kronhuset till för militären där de använde det som ett tyghus vilket innebär att de lagrade kanoner, fordon, uniformer, spannmål och annat krigsmaterial.

Under år 1660 sammankallade Karl X Gustav riksdagen i Göteborg och då fick Kronhuset istället fungera som rikssal där bottenvåningen inreddes med bänkar. Karl X Gustav kom till ett influens drabbat Göteborg från sina fälttåg i Danmark och olyckligt nog dog den då 38-årige kungen i lunginflammation. Därmed blev hans son som då endast var 4 år gammal utropad till kung Karl XI.

Mellan år 1680-1898 tjänstgjorde Kronhuset som gudstjänstlokal för beväringar som var vanligt i Göteborgs gatuliv. Efter en resaurering på 1950 talet användes huset som stadshistoriskt museum fram till 1996. Det var år 1998 som nutida Göteborg Wind Orchestra flyttade in (tidigare kända som GöteborgsMusiken) och sedan dess är huset GWO: hemvist. Under 2008 byggdes sedan huset om och återställdes delvis som det såg ut på 1750 talet, andra våningen blev bland annat en vacker publikfoajé, Foajé Karl KI.

 

kron

 

Visste du att du kan hyra Kronhuset om du håller i ett företags event, mässa, mingel eller föreläsning? Upp till 300 personer kan samlas och njuta av en trevlig stund i historiska lokaler. Skicka ett mail till [email protected] för att få mer information.